شرکت تامین نیروی انسانی پارسا پاک لیلاخ

تامين نيروي انساني تصدي به فعاليت خدمات حفاظتی،مراقبتی،تایپ وتکثیر،تهیه،طبخ و توزیع غذا، شرکت در مناقصات ومزایدات بخش خصوصی ودولتی در صور

عناوین مطالب
صفحه قبل صفحه بعد